60-ta rocznica zawarcia związku małżeńskiego Państwa Marii i Konrada Krawczyków.

0