• Pożegnanie ks. Aleksandra Wojtali i powitanie ks. Tomasza Dębka