32 201 98 96 | kom. 573 057 165 szopienice.mbnp@katowicka.pl

Księża

 

Proboszczowie

 • 1957 – 1969 ks. Piotr Sopora
 • 1969 – 1980 ks. Norbert Błaszczyk
 • 1980 – 1987 ks. Bronisław Gawron
 • 1987 – 1992 ks. Kazimierz Szalasta
 • 1992 – 2002 ks. Jerzy Walisko
 • 2002 – 2022 ks. Piotr Brząkalik
 • 2022 ks. Wojciech Winkler

Wikariusze

 • 1959 – 1960 ks. Waldemar Sitek
 • 1960 – 1965 ks. Józef Palka
 • 1965 – 1967 ks. Mieczysław Bombik
 • 1967 – 1970 ks. Zbigniew Gamża
 • 1970 – 1973 ks. Tadeusz Gregeracki
 • 1973 – 1975 ks. Paweł Topór
 • 1975 – 1977 ks. Jan Teska
 • 1977 – 1981 ks. Jerzy Kiełbasa
 • 1981 – 1986 ks. Piotr Szewczyk
 • 1981 – 1986 ks. Ambroży Kucz
 • 1989 – 1992 ks. Zygmunt Wiśniowski
 • 1992 – 1995 ks. Alojzy Kalyta
 • 1995 – 1999 ks. Janusz Jarczyk
 • 1999 – 2000 ks. Kazimierz Nowicki
 • 2000 – 2004 ks. Stanisław Czempka
 • 2004 – 2007 ks. Marcin Wojciech
 • 2007 – 2010 ks. Bogusław Świech
 • 2010 – 2013 ks. Krzysztof Hołyński
 • 2013 – 2015 ks. Paweł Wróbel
 • 2015 – 2017 ks. Aleksander Wojtala – rezydent i kapelan szpitalny
 • 2017 – 2019 ks. Tomasz Dębek
 • 2019 – 2022 ks.Dariusz Szmidt

Kapelani

 • 1987 – 1995 ks. Bronisław Gawron
 • 1995 – 2000 ks. Stanisław Michałowski
 • 2000 – 2001 ks. Janusz Malczyk