32 201 98 96 | kom. 573 057 165 szopienice.mbnp@katowicka.pl

Parafia

Początki starań o budowę kościoła na tym terenie sięgają czasów przed 1939r. Po wojnie ks. Józef Thiele wznawia starania.

4 II 1957 – ks. Piotr Sopora ówczesny wikariusz parafii św. Jadwigi w Szopienicach otrzymuje z rąk ks. bpa. Ordynariusza Stanisława Adamskiego polecenie budowy kościoła i zorganizowanie nowej placówki duszpasterskiej. Po wielu zabiegach otrzymano w Prezydium WRN w Katowicach zgodę na kupno gruntu pod kościół.

11 IX 1957 – zakupiono od prywatnych właścicieli – rolników – 7856 m2 gruntu i założono Księgi Wieczyste.

1 IX 1957 – wstępny plan kościoła i plebani wykonał architekt inż. Kazimierz Sołtykowski.

Został on przedstawiony Kurii Diecezjalnej w Katowicach, która odrzuciła go po trzech miesiącach jako zbyt nowoczesny.

Odrzucony przez Kurię

 

 

 

 

 

 

Projekt odrzucony przez Kurię Diecezjalną

10 II 1958 – drugi projekt przyjęty przez Kurię Diecezjalną i przekazany do Wydziału Architektury Budowlanej przy WRN w Katowicach był skazany na niepowodzenie, bo jak zapisał ks. Piotr Sopora w Kronice Parafialnej: „Niestety było już za późno, ponieważ polityka władz państwowych do budowli sakralnych już zaczęła się zmieniać na gorsze, szansa pozwolenia na budowę kościoła przepadła !!!”

Odrzucony przez WAB

Projekt odrzucony przez Wydział Architektury Budowlanej

11 V 1958 – na placu budowy został postawiony duży, dębowy krzyż, który poświęcił ks. Józef Thiele 13 V 1958r. Ludność tłumnie gromadziła się pod nim na codziennych nabożeństwach.

Krzyż

Krzyż 

31 V 1958 – przy krzyżu parafianie postawili małą, drewnianą kapliczkę 4x5m, a w kaplicy postawiony został ołtarz. Wobec dużej frekwencji wiernych na nabożeństwach Kuria Diecezjalna erygowała kaplicę jako „Oratorium Publicum” pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a ks. Piotra Soporę mianowano rektorem tejże kaplicy. Otrzymano również zezwolenie na przechowywanie Najświętszego Sakramentu.

KaplicaKaplica

Kaplica

22 VI 1958 – obchodzono uroczyście pierwszy odpust parafialny z bardzo licznym udziałem wiernych. W lipcu przy kaplicy postawiono w stanie surowym wiatę o rozmiarach 20x8x3,8m.

Pierwszy odpust       Wiata

Pierwszy odpust i wiata 

25 VII 1958 – Komisja PMRN w Szopienicach wstrzymuje dalszą budowę (prokurator, grzywny i obrona wiaty przed zburzeniem).

Od 1961 następuje względny spokój, który pozwala organizować pełnię życia parafialnego.

Wnętrze         Wnętrze

Wnętrze wiaty-kościoła

10 I 1969 – ks. proboszcz Piotr Sopora żegna się z parafią a jego miejsce obejmuje ks. Norbert Błaszczyk.

Lata 70-te to tragedia dla parafii – ołowica dziesiątkuje mieszkańców okolic huty. Z liczby 5000 parafian zostaje 2800 i są to głównie ludzie starsi i emeryci (dzieci komunijnych za ks. P. Sopory było ok. 80 a w 1979r. tylko 14). W tak trudnej sytuacji 30 V 1979r. parafia otrzymuje zezwolenie na budowę kościoła.

6 VI 1979 – I-sza wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II podczas której poświęcił na Jasnej Górze Kamień Węgielny pod nowy kościół.

Kamień węgielny

Kamień węgielny

Projekt architektoniczny nowego kościoła wykonał inż. Jan Głuch a projekt techniczny mgr inż. Franciszek Klimek (kierownikiem budowy został inż. Edward Lipa a majstrem nasz parafianin Jan Herisz).

Nowy projekt        Nowy projekt

Nowy projekt

13 V 1980 – Urząd Miejski zatwierdza projekt budowy a 18 maja Urząd Wojewódzki w Katowicach uznaje dotychczasowy rektorat jako pełnoprawną parafię.

15 VII 1980 – ks. Norbert Błaszczyk rezygnuje ze stanowiska proboszcza ze względu na zły stan zdrowia i przechodzi do parafii w Rogowie. Ks. biskup Herbert Bednorz wyznacza ks. Bronisława Gawrona na nowego proboszcza z poleceniem budowy kościoła, probostwa i salek katechetycznych.

30 IX 1980 – z Urzędu Miejskiego ks. Gawron odbiera zezwolenie na rozpoczęcie budowy kościoła. Jest przerażony rozmiarami obiektu znając możliwości parafii – nikłe młode i średnie pokolenie a większość stanowią emeryci, renciści i wdowy. Cały trud budowy ks. proboszcz powierza Bogu i Jego Matce Nieustającej Pomocy.

4 V 1981 – rozpoczęto wykopy pod fundamenty a 18 IX 1983r. w stanie surowym był już gotowy kościół z wieżą i probostwem.

Kościół z wieżą

Kościół z wieżą

18 IX 1983 – ks. biskup Herbert Bednorz poświęca dolny kościół przy wielotysięcznym udziale wiernych z różnych parafii Katowic. Stary kościół został rozebrany i przekazany tworzącej się parafii św. Barbary w Katowicach-Giszowcu. Dwa dzwony na wieży są darem parafii św. Pawła w Nowym Bytomiu a jako trzeci wykorzystano dzwon ze starej kaplicy.

4 VI 1986 – ks. biskup Damian Zimoń poświęcił probostwo i salki katechetyczne.

28 VI 1987 – niedziela, odpust parafialny. Jest to dzień konsekracji kościoła. Wnętrze otynkowane, wymalowane, ołtarz murowany z płytą ołtarzową podarowaną ze starego ołtarza w Katowicach-Józefowcu. W głównym ołtarzu wielka ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy, wykonana przez studentkę z naszej parafii Halinę Gadomską. Ramę obrazu, tabernakulum i napis w metaloplastyce wykonał nasz parafianin Edward Kurpanik a rzeźbę Chrystusa na krzyżu wykonał Ryszard Żurek. Elektryfikację i oświetlenie wykonał Jerzy Dombek oraz Franciszek Seweryn z Brzezinki – wszyscy wykonali pracę gratisowo. Konsekracji przewodniczył ks. biskup Damian Zimoń wraz z siedmioma koncelebransami.

Powitanie      Wnętrze górnego kościoła

ks. biskup D. Zimoń i proboszcz ks. B. Gawron | Górny kościół

15 IX 1987 – ks. biskup Damian Zimoń wyraża zgodę na zwolnienie ks. Bronisława Gawrona z funkcji proboszcza i mianuje go kapelanem szpitalnym. Nowym proboszczem zostaje ks. Kazimierz Szalasta.

8 III 1992 – nowym proboszczem zostaje ks. Jerzy Walisko a ks. Kazimierz Szalasta przenosi się do parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Olsztynie k. Częstochowy.

7 i 8 III 1997 – Peregrynacja Kopii Obrazu Jasnogórskiego. Obraz powitał i przyprowadził w procesji do kościoła pochodzący z Szopienic ks. biskup Piotr Libera.

Kopia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej 

Kopia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

8 V 1999 – poświęcenie kapliczki św. Teresy na tylnej ścianie kościoła oraz kapliczki św. Rodziny i św. Michała Archanioła na osiedlu przy ulicy Hallera. Uroczystościom przewodniczył ks. biskup Stefan Cichy.

Kapliczka na osiedlu przy ulicy Hallera 

Kapliczka na osiedlu przy ulicy Hallera

Czerwiec 2002 – Nowym proboszczem zostaje ks. Piotr Brząkalik. Ks. Jerzy Walisko przechodzi do parafii Św. Mikołaja w Bujakowie.

16 V 2004 – po 29 latach, w naszym kościele została odprawiona msza św. prymicyjna ks. neoprezbitera Wojciecha Dytko.

Błogosławieństwo rodziców      Msza św. prymicyjna

Błogosławieństwo rodziców i Msza św. prymicyjna