32 201 98 96 | kom. 573 057 165 szopienice.mbnp@katowicka.pl

Sprawozdanie duszpasterskie

z życia Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy

w Katowicach – Szopienicach za rok 2015

 

Drodzy Parafianie!

 

Tak opisywał ostatni dzień roku 1893 autor pogadanek ku nauce i rozrywce:

Rozpoczynając rok ubiegły, nie byłem pewien, czy doczekam jego końca w niezmienionych życia warunkach. I otóż rok ten, rozpoczynając się wówczas, dobiegł dziś swego kresu i znane nam są już wszystkie bóle, wesela, łzy i troski, jakie miał dla nas w zapasie.

Gdy przejdziemy myślą ten rok ubiegły, ogarnia nas uczucie żalu i wdzięczności, a te uczucia wyrażamy słowy: „Przebacz Panie!” i „Dzięki Ci Boże!”

Tak, nie było dnia, nie było godziny w ubiegłym, co dopiero roku 1893, abyśmy nie mieli tysiąca powodów do wołania: „Dzięki Ci Boże!”

Czymże jesteśmy bez Boga i cóż zdołamy uczynić bez Niego? On jest tem dobrem, które w nas działa, On nas prowadzi z cierpliwością i miłosierdziem – a i w nieszczęściu nie wypuszcza nas ze swej troskliwej ojcowskiej pieczy. Co w nas złego naszem jest dziełem, co dobrego dziełem Boga; Bóg w nas działa, a my winniśmy Mu w tem dopomagać.

Pierwsze chwile każdego nowego roku przejmują mnie trwogą. Czegóż ten nowy rok nie ukrywa? Dotąd nie było roku bez krzyża; jestem przekonany, że i nowy zażąda ode mnie haraczu cierpienia i bólu. Początek nowego roku nasuwa też myśl o śmierci, o grobie – „memento mori”. My wszyscy razem, tworzymy pokaźną liczbę. Czyż wszyscy doczekamy końca tego roku? Z pewnością nie, niejeden odejdzie przed jego upływem. (…)

Czyż ci ludzie, witając nowy z takim hałasem wystawiają go sobie rzeczywiście pełnym szczęścia i wesela?

Sądzę, że nie; starają się tylko zagłuszyć w sobie prawdę, bijącą w oczy, gdyż ludzka natura wzdraga się na myśl cierpienia, śmierci, grobu. Lecz źle robią starając się zagłuszyć pamięć o rzeczach, których nie można uniknąć!

Kościół posiada na to zupełnie inny sposób. Na początku nowego roku wypisuje Imię, w którem będą błogosławione wszystkie narody ziemi, Imię, na które zginają się wszystkie kolana, Imię, przez które obiecane nam jest wysłuchanie próśb naszych.

Z tem Imieniem w sercu odważnie i z ufnością zacznijmy nowy rok. Wszystko czyńmy dla tego Imienia, a wtedy nieszczęście zmieni się dla nas w szczęście, cierpienie w radość,

śmierć w życie.

Żyjmy, więc i działajmy w Imię Jezusa.

Aktualność myśli i przydatność podpowiedzi pochodząca z pachnącej starością książki po 122 latach ani o przecinek się nie zestarzała. Niech te myśli pobędą z nami i w nas teraz i trochę dłużej.

 

 

Przypomnijmy, co wydarzyło się w naszej parafii w ubiegłym roku.

 

            Jak co roku przy stajence śpiewaliśmy kolędy na tradycyjnym już naszym „Kolędowaniu na sienie”.

 

            Kazania pasyjne na Gorzkich Żalach głosił nam w tym roku ks. Grzegorz Bracik, wikariusz parafii św. Jadwigi w Szopienicach.

 

W tegoroczne Parafialne Rekolekcje Wielkopostne przy pomocy obrazu Rembrandta szukaliśmy podobieństw do młodszego i starszego z synów z Przypowieści o synu marnotrawnym i odkrywali na nowo miłość Ojca. Szkolne Rekolekcje Wielkopostne prowadził ks. Szymon Resiak.

 

Tradycyjnie już w przedostatnią niedzielę maja grupa 22 uczniów z kl. II po raz pierwszy w pełni uczestniczyła we Mszy św. przystępując do Komunii św. Niestety sporo dzieci nie ma doświadczenia wspólnego z Rodzicami uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., nie tylko z powodu ich kolejnych związków małżeńskich rodziców, już niesakramentalnych, ale przede wszystkim z powodu religijnej obojętności, Ten brak przykładu życia sakramentalnego ze strony rodziców jest dla religijnego rozwoju dziecka stratą niepowetowaną.

 

W ostatnią niedzielę maja niemal stutysięczna rzesza mężczyzn i młodzieńców, wiernych tradycji ojców, pielgrzymowało do Piekar Śl., do Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, wśród nich także nasi parafianie. Abp Wiktor Skworc powiedział wówczas: kierujemy nasz apel także do tych, od których zależy społeczny kształt świętowania niedzieli w Polsce: apelujemy do pracowników, by w niedziele i święta nie podejmowali niekoniecznej pracy zarobkowej; apelujemy do pracodawców, by uszanowali świętość dnia Pańskiego, nie angażując zawodowo pracowników, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne; apelujemy do parlamentarzystów, by zapewnili takie uregulowania prawne, które uszanują  w naszej Ojczyźnie prawo ludzi pracy do niedzielnego wypoczynku i świętowania; apelujemy do władz, by uczyniły wszystko w celu ochrony niedzieli, tak, aby człowiek nie był traktowany, jako narzędzie zysku i mógł przeżywać niedzielę zgodnie ze swoimi przekonaniami; apelujemy wreszcie do wszystkich ludzi dobrej woli o poszanowanie niedzieli i świąt z uwagi na społeczny pożytek należnego odpoczynku i świętowania – dla dobra naszych rodzin, dla dobra obywateli naszego państwa.

 

Boże Ciało przeżywaliśmy razem z Parafią św. Jadwigi. Świętowanie Bożego Ciała rozpoczęliśmy się uroczystą Mszą św. w naszym kościele, którą celebrowali kapłani obu parafii z udziałem wiernych naszych Parafii. Procesja przeszła z naszego kościoła do kościoła św. Jadwigi, gdzie nastąpiło jej zakończenie. To wspólne Boże Ciało jest już trwałą tradycją dla obu naszych parafii. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Parafianom zaangażowanym w budowę ołtarzy na Boże Ciało, składających ofiary na ich upiększenie, a także dbającym o transport i nagłośnienie. Bóg zapłać serdeczne!

 

W ostatnią niedzielę czerwca, świętowaliśmy Uroczystość Odpustową ku czci naszej Patronki, Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Sumie odpustowej przewodniczył ks. Bp Marek Szkudło, a Słowo Boże wygłosił ks. Jacek Plech, proboszcz parafii w Katowicach – Podlesiu.

W ostatnią sobotę września po raz 57 pielgrzymowaliśmy na Jasną Górę. W pielgrzymce uczestniczyło prawie 100 osób. Pielgrzymkę poprowadził ks. Aleksander Wojtala. Bóg zapłać serdeczne wszystkim za udział!

 

W zakończenie 68 Tygodnia Miłosierdzia przeżywaliśmy Parafialny Dzień Chorych. Uczestnicy Dnia Chorych mogli przyjąć Sakrament Chorych i na koniec zostali obdarowani śląskim kołaczem.

 

We Mszach św. niedzielnych (łącznie z Mszą św. w sobotę i w Szpitalu) uczestniczyło w tym roku średnio 493 wiernych, tj. o prawie 100 osób mniej niż rok temu, (co stanowi tylko nie całe 25% tych, którzy w niedzielnej Mszy św. uczestniczyć powinni), z czego ponad 178 osób przyjęło w niedzielę Komunię św., (tj. ok. 36% uczestniczących W tygodniu zaś we Mszach św. uczestniczyło średnio 90 Parafian, a do Komunii św. przystąpiło 81 osób, tj. 90% uczestniczących.

 

W tym roku mieliśmy w kościele i w Szpitalu prawie 100 wolnych intencji Mszalnych. Zanika, i niestety jest to tendencja stała, zwłaszcza u Parafian w średnim i młodym wieku, potrzeba ofiarowania Mszy św. – za swoich bliskich zmarłych, za siebie, z okazji rocznic ślubów czy urodzin.

 

W dalszym ciągu bolączką życia religijnego naszej Parafii mała, nawet malejąca, w porównaniu z rokiem ubiegłym, liczba uczestniczących w niedzielnej Mszy św.! Można powiedzieć, że uczestniczący w niedzielnej Mszy św. są mniejszością. Ten grzech obojętności na niedzielną Msze św. niech w dalszym ciągu będzie przedmiotem naszej osobistej i ogólnoparafialnej modlitwy. To też polecam żarliwej modlitwie wszystkich Parafian, szczególnie naszemu Bractwu Różańcowemu i naszym chorym!

 

            Co miesiąc gromadzimy się na Apelu Jasnogórskim, na który przyjeżdżają też wierni z sąsiednich parafii; co tydzień gromadzi nas środowa Nowenna do MBNP, a od maja do października Nabożeństwa Fatimskie.

 

Dzięki wsparciu sprzymierzeńców i ofiarodawców, możliwe jest stałe, coroczne dofinansowywanie przez parafię dziecięcych wyjazdów na „zieloną szkołę”, na rekolekcje ministranckie, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szopienice”, przygotowanie nagród za uczestnictwo w Roratach. Podobnie, jak w latach ubiegłych i w tym roku mogliśmy przygotować paczki dla chorych Parafian i ministrantów, i świątecznie obdarowywać starszych Parafian. Przez cały rok parafia nasza finansuje szkolne obiady dla kilkorga dzieci, uczniów naszej szkoły, dopłaca kilku rodzinom do czynszów i dwom studentom do czesnego za studia, realizuje najuboższym recepty na lekarstwa i codziennie rozdaje żywość potrzebującym.

 

Cieszymy się powiększającym się gronem ministrantów, Bractwem Różańcowym i Chórem.

 

 

Od lat sami decydujemy, na jaki cel zostanie przekazana część naszego podatku. Wielu z nas przekazuje 1% swojego podatku na rzecz Caritas naszej Archidiecezji. Cieszymy się z rosnącej liczby tych, którzy korzystają z tej formy wspierania Caritas naszej archidiecezji. Ten sposób wspierania naszego Caritas jest ze wszech miar godny polecania.

 

Ważnym wsparciem budżetu parafii są comiesięczne specjalne, kopertowe ofiary składane na potrzeby kościoła. W roku ubiegłym w ten sposób wspierało swoją parafię 15 osób i rodzin. To grono tak dbających o swoją Parafię zmniejszyło się o kolejne 2 osoby, co też jest odczuwalnym uszczupleniem budżetu naszej parafii. Tym serdeczniejsze Bóg zapłać tym, którzy wytrwale wspierają swoją parafię tą specjalną, ofiarnością.

 

Według ubiegłorocznej kolędy na terenie parafii mieszka ponad 2.500 katolików.

Chrzest w tym roku przyjęło 20 dzieci (o 2 mniej niż rok temu) (6 chłopców i 14 dziewczynek), w tym 12 dzieci pochodziło z małżeństw sakramentalnych, a 8 ze związków cywilnych i konkubinatów.

 

Sakrament małżeństwa zawarło 5 par (o 2 więcej niż rok temu). W tym roku z comiesięczną Spowiedzią i Komunią św. byliśmy ponad 100 razy (to znów mniej niż rok temu). Zanika praktyka korzystania przez chorych i starszych z comiesięcznej Spowiedzi i Komunii św.

 

W kościele i Szpitalu rozdzielono prawie 25.000 Komunii św., a to jest mniej więcej na tym samym poziomie, co rok temu. I to jest powód do radości i zadowolenia.

 

Na miejsce wiecznego spoczynku z naszego kościoła odprowadziliśmy z naszego kościoła 22 zmarłych (to 6 więcej niż rok temu) (12 mężczyzn i 10 kobiet), Kilkoro naszych Parafian zostało odprowadzonych na cmentarz z kościoła św. Jadwigi w Szopienicach i św. Antoniego w Dąbrówce Małej i z kościołów poza Katowicami.

Decyzją Ks. Arcybiskupa ks. Paweł Wróbel został w lipcu przeniesiony do parafii Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Łaziskach Średnich. Dziękujemy Mu za Jego posługę w naszej parafii. Do naszej parafii zaś, do pomocy duszpasterskiej, jako rezydent, został posłany ks. Aleksander Wojtala. Cieszymy z Jego obecności w naszej parafii i życzymy opieki naszej Patronki, Matki bożej Nieustającej Pomocy. 

 

Czas teraz na informacje gospodarcze.

 

W tym roku zakończyliśmy prace montażowe i została uruchomiona instalacja fotovoltaiczna pozwalającą zamieniać energię słoneczną na elektryczną. Przy optymalnym nasłonecznieniu możemy maksymalnie uzyskać 28 kW energii. To pozwoli nam znacznie zmniejszyć wydatki na energię elektryczną. Jesteśmy drugą parafią w naszej archidiecezji dysponująca taka instalacją wpisując się w ten sposób w nowoczesne pozyskiwanie tzw. zielonej energii ze źródeł odnawialnych.

Nasza Droga Krzyżowa został uzupełniona o kolejne dwie Stacje. Wyposażyliśmy nasz kościół w nowoczesny, multimedialny sprzęt do wyświetlania pieśni i obrazów. Na chórze po drobnej renowacji ramy został powieszony duży obraz naszej Patronki i specjalnie podświetlony.        

 

Według przygotowanego koncepcyjnego i wykonawczego projektu rozpoczęliśmy realizację kolejnego etapu przebudowany wnętrza naszego kościoła, jakim jest kaplica chrzcielna usytuowana pod chórem, wchodząc do kościoła po lewej stronie. Wykonane zostały wszystkie prace budowlane, na ścianach założona została mozaika z 780 listew szklanych i stopa z klejonego szkła pod kamienną misę chrzcielną.

Przed kościołem postawiliśmy dwa maszty na flagi wieszane z okazji świąt kościelnych i państwowych. Wszystkie okna na bocznych ścianach kościoła zostały wyklejone mleczną folią dla ograniczenia dostępu promieni słonecznych. Nasz chór wyposażyliśmy w odrębne dla niego nagłośnienie.    

 

Czas teraz na podziękowania. Serdeczne Bóg zapłać za każdą modlitwę, życzliwość, dobre słowo i uśmiech.

 

Bóg zapłać za każdą ofiarę i materialne wsparcie parafii, i o tę życzliwą ofiarność serdecznie proszę, szczególnie z przeznaczeniem na przygotowywane kolejne etapy prac przy przebudowie i upiększaniu wnętrza naszego kościoła.

 

Dziękuję serdecznie niezawodnej przeszło 20 osobowej grupie Parafian wspierających parafię darem pracy i poświęconego czasu, dbałością o czystość kościoła i jego obejście, o jego kwiatowy wystrój, o budowanie stajenki i Bożego Grobu, strony internetowej parafii, przygotowywanie Wiadomości Parafialnych, dbałość o czystość strojów liturgicznych i obrusów. Bóg zapłać za bieżące sprzątanie kościoła i jego przygotowywanie na niedzielę dla nas wszystkich. Jest to zaangażowanie nie do przecenienia. I o ten dar pracy serdecznie proszę.

 

Bóg zapłać wszystkim dbającym o intencje Mszalne w I czwartki, piątki i soboty miesiąca, czcicielom św. Antoniego i św. Józefa, Niepokalanego Serca Maryi, Bractwu Różańcowemu i wdowom. To dar nieoceniony. Bóg zapłać Radzie duszpastersko – gospodarczej, Zespołowi Synodalnemu, Bractwu Różańcowemu za wytrwały dar modlitwy; Chórowi, jego Pani Dyrygent, ministrantom, Dzięki serdeczne wszystkim współpracownikom, ks. Aleksandrowi, Panom organistom i kościelnym, Paniom prowadzącym nasze gospodarstwo domowe, Paniom katechetkom.

 

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim Przyjaciołom naszej Parafii naszym dobrodziejom, darczyńcom i ofiarodawcom spoza parafii. Bez ich stałego wsparcia i pomocy wszystkie nasze dotychczasowe przedsięwzięcia, remontowe i inwestycje byłby niemożliwe do zrealizowania. Bóg zapłać Zarządowi Miasta i wszystkim podległym mu instytucjom. Bóg zapłać życzliwym nam firmom, instytucjom i osobom prywatnym.

 

Wszystkim Parafianom serdeczne Bóg zapłać!

 

Wszystkich, których w jakikolwiek sposób obraziłem, bądź poczuli się przez mnie urażeni czy skrzywdzeni i żywią urazę – serdecznie przepraszam!

 

 

Wszystkim Parafianom na ten Nowy Rok, życzę za cytowaną już książka sprzed 122 lat: Wszystko czyńmy dla tego Imienia, a wtedy nieszczęście zmieni się dla nas w szczęście, cierpienie w radość, śmierć w życie. Żyjmy, więc i działajmy w Imię Jezusa.

.