32 201 98 96 | kom. 573 057 165 szopienice.mbnp@katowicka.pl

Informacje dla narzeczonych

Jak można zawrzeć sakramentalny związek małżeński?
Małżeństwo sakramentalne można zawrzeć w dwóch równorzędnych formach.
Pierwsza, nazywana potocznie „po staremu” polega na tym, że narzeczeni najpierw zawierają związek cywilny w Urzędzie Stanu Cywilnego, a potem małżeństwo sakramentalne w kościele.
Druga, nazywana „konkordatową” polega na tym, że narzeczeni zawierają małżeństwo tylko w kościele i ten akt pociąga za sobą zarówno skutki cywilno – prawne jak i religijne.

Gdzie i kiedy?
Małżeństwo można zawrzeć w parafii narzeczonej lub narzeczonego, jeśli zaś miałaby to być inna parafia, należy mieć zgodę proboszcza parafii narzeczonej bądź narzeczonego. Narzeczeni zamierzający zawrzeć związek małżeński powinni zgłosić ten zamiar w kancelarii parafialnej przynajmniej na trzy miesiące przed planowaną datą zawarcia małżeństwa i umówić termin spisania protokołu przedślubnego.

Jakie dokumenty są niezbędne?
Zgłaszając się do protokołu przedślubnego narzeczeni powinni mieć ze sobą:

  • Dowód Osobisty
  • Świadectwo Chrztu św. (tzw. świeżej daty, tzn. wydane nie wcześniej niż dwa miesiące przed zgłoszeniem się do  kancelarii parafialnej). Metryka Chrztu św. zawiera informację o fakcie Chrztu, o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania, a także o stanie wolnym, tzn. czy wcześniej nie był zawarty ślub kościelny z inną osobą
  • Świadectwo z nauki religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej

W czasie bezpośredniego przygotowania do zawarcia sakramentalnego małżeństwa narzeczonych obowiązuje uczestnictwo w naukach przedślubnych i w Dniu skupienia dla narzeczonych.
W związku z tym, że w naszej parafii jest bardzo mało ślubów (w roku 2022 tylko 2) narzeczeni proszeni są o  korzystanie z nauk przedślubnych w parafii św. Antoniego na Dąbrówce Małej (tel. 256-60-84) lub św. Anny w Janowie (tel. 255-70-99) albo św. Barbary na Giszowcu (tel. 256-00-18). Organizowane są również w naszej diecezji weekendy dla narzeczonych, kiedy można uzyskać wszystkie potrzebne dokumenty.