32 201 98 96 | kom. 573 057 165 szopienice.mbnp@katowicka.pl

Msza święta – kiedy powinniśmy uczestniczyć

Jakie są dni świąteczne (święta nakazane) w Kościele katolickim?
Przede wszystkim – niedziela. W tym dniu jest czczona tajemnica paschalna, dlatego na podstawie tradycji apostolskiej winien on być obchodzony w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany.
Ponadto katolik powinien uczestniczyć we Mszy św. w:

  • Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia)
  • Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia)
  • Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia)
  • Uroczystość Świętego Józefa (19 marca)
  • Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (święto ruchome obchodzone w czwartek po VI Niedzieli Wielkanocnej)
  • Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało – święto ruchome obchodzone w czwartek po uroczystości Najświętszej Trójcy)
  • Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca)
  • Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia)
  • Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada)

Konferencja Episkopatu może, po uzyskaniu aprobaty Stolicy Apostolskiej, niektóre z dni świątecznych nakazanych znieść lub przenieść na niedzielę.

Jak obchodzić święta nakazane?
W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane, katolicy są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniu Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego.

Czy można iść na Mszę św. wieczorem przed świętem nakazanym?
Można. Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, albo w sam dzień świąteczny, albo wieczorem dnia poprzedzającego.

Kto może ustanowić dni święte i dni pokuty w Kościele katolickim?
Prawo Kanoniczne mówi, że ustanawianie dni świątecznych oraz dni pokuty, wspólnych w całym Kościele, ich przenoszenie i znoszenie, należy do wyłącznej kompetencji najwyższej władzy kościelnej, czyli do papieża.
Natomiast biskupi diecezjalni mogą wyznaczać szczególne dni świąteczne lub pokutne dla swoich diecezji albo miejsc tylko w pojedynczych wypadkach.

Kto może udzielić dyspensy (zwolnienia) z tych obowiązków?
Proboszcz może, dla słusznej przyczyny i według przepisów biskupa diecezjalnego, udzielić w poszczególnych wypadkach dyspensy (zwolnienia) od obowiązku zachowania dnia świątecznego lub dnia pokuty, albo dokonać zamiany tego obowiązku na inne uczynki pobożne.