32 201 98 96 | kom. 573 057 165 szopienice.mbnp@katowicka.pl

Sprawozdanie duszpasterskie

z życia Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy

                   w Katowicach – Szopienicach za rok                                                    

                                               2016                                                                                      

 

Drodzy Parafianie!

 

 

 

To przechodzenie z jednego roku w drugi, do którego przywiązujemy tyle uwagi, którym się tak ekscytujemy, jest gestem bardzo umownym. Mierzenie czasu, układanie kalendarzy jest efektem pewnej umowy. Umówiliśmy się, że tak będziemy mierzyć czas, a tak lata.  I ta umowność tak w nas wrosła, że czasem ją wręcz personifikujemy.

Ograniczeni wpisaniem w trójkąt czasu między przeszłością, teraźniejszością,
a przyszłością zdajemy się większą uwagę i znaczenie przypisywać przeszłości i przyszłości, zaniedbując teraźniejszość. Kiedy teraźniejszość nam doskwiera, ciąży i zawodzi chętnie uciekamy w przeszłość, we wspomnienia, jak to było pięknie, beztrosko, bezkłopotowo,
i oczywiście świat i ludzie byli lepsi. Tyle tylko, że ten obraz jest wykadrowany, podróżowiony. Bywa też, że uciekamy w przeciwnym kierunku, do przodu, w przyszłość, zatapiając się w marzeniach, jak to będzie pięknie, i czego to nie zrobimy. Oba zachowania, to do tyłu, jak i to do przodu, są uciekaniem od teraźniejszości, od „dziś”. A to właśnie „dziś” jest kluczem do spełnienia. To właśnie maksymalna koncentracja na dobrze przeżytym
i wykorzystanym „dziś” da nam taką przeszłość, której nie będziemy musieli retuszować
i wybielać, i ustrzeże nas przed zawiedzeniem przyszłością, która zwykle jest inna niż sobie wymyślimy. Warto dać się namówić na takie osobiste przesunięcie akcentu z „wczoraj”
i „jutro”, na „dziś”?

 

Przypomnijmy, co wydarzyło się w naszej parafii w ubiegłym roku.

 

Wspólne kolędowanie przy naszej szopce nazywane „Kolędowaniem na sienie” stało się już nasza tradycją.

 

            Kazania pasyjne na Gorzkich Żalach głosił nam w tym roku ksiądz Marek Urbanek, wikariusz parafii świętego Antoniego w Dąbrówce Małej.

Podczas tegorocznych Rekolekcji Wielkopostnych przewodnikiem był dla nas ksiądz Adam Kiedrzyń, Prezes Wydawnictwa świętego Jacka.

 

Tradycyjnie już w przedostatnią niedzielę maja, wyjątkowo w tym roku duża grupa, bo  43 uczniów z klasy II po raz pierwszy w pełni uczestniczyła we Mszy świętej przystępując do Komunii świętej. Stałym już niestety staje się fakt, że dzieci nie mają doświadczenia wspólnego z Rodzicami uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej i to nie tylko z powodu ich kolejnych związków małżeńskich rodziców, już niesakramentalnych, ale przede wszystkim z powodu religijnej obojętności. Ten brak przykładu życia sakramentalnego ze strony rodziców jest dla religijnego rozwoju dziecka stratą niepowetowaną, stąd też brak dzieci na niedzielnej Mszy świętej i zupełne zaniedbanie nawet już nie co miesięcznej, ale nawet przedświątecznej Spowiedzi świętej.

 

W ostatnią niedzielę maja niemal stutysięczna rzesza mężczyzn i młodzieńców, wiernych tradycji ojców, pielgrzymowała do Piekar Śląskich, do Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, wśród nich także nasi pielgrzymi na rowerach wyposażeni w specjalne kamizelki z logo naszej parafii.

 

Boże Ciało przeżywaliśmy razem z Parafią świętej Jadwigi. Świętowanie Bożego Ciała rozpoczęliśmy się uroczystą Mszą świętą w kościele świętej Jadwigi, którą celebrowali kapłani obu parafii z udziałem wiernych naszych Parafii. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Parafianom zaangażowanym w budowę ołtarzy na Boże Ciało, składających ofiary na ich upiększenie, a także dbającym o transport i nagłośnienie. Bóg zapłać serdeczne!

 

W ostatnią niedzielę czerwca, świętowaliśmy Odpust ku czci naszej Patronki, Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W tym roku była to uroczystość wyjątkowa. Sumie odpustowej przewodniczył i Słowo Boże do nas wygłosił ksiądz Tadeusz Rozmus, Radca regionu Europa Środkowo-Północna Księży Salezjanów z Rzymu. W czasie tej Eucharystii, w roku szczególnego dziękczynienia, bo w 1050 rocznicy Chrztu Polski została uroczyście poświęcona Kaplica Chrzcielna w naszym kościele. Umiejscowiona jest po lewej stronie zaraz po wejściu do kościoła. Jej lokalizacja jest nawiązaniem do wczesnochrześcijańskich baptysteriów. Jej ściany ozdabia mozaika z płytek szklanych, która obrazuje wody Jordanu. Kamienna misa chrzcielna umocowana jest na specjalnie przygotowanej stopie z klejonego szkła, która wychodząc z podkreślonego światłem otworu w posadzce jest symbolem, że Chrzest źródłem i początkiem naszego nowego życia z Jezusem. Światła padające z góry do misy chrzcielnej niebo otwarte nad wodami Jordanu w czasie Chrztu Pana Jezusa. A siedem wiszących szklanych kul nawiązuje do siedmiu darów Ducha Świętego. Nowy lichtarz pod Paschał swoim charakterem i symboliką stanowi z Kaplica Chrztu jedną całość. Od tej pory każdy Chrzest święty udzielany jest w kaplicy Chrztu świętego.       

W ostatnią sobotę września po raz 58 pielgrzymowaliśmy na Jasną Górę. W pielgrzymce uczestniczyło korzystając z autokaru i osobistego dojazdu około 80 osób. Pielgrzymkę poprowadził ksiądz Aleksander Wojtala. Bóg zapłać serdeczne wszystkim za udział i modlitwę!

 

Tegoroczny 72 Tydzień Miłosierdzia, którem w tym roku towarzyszyło hasło: „Miłosierni jak Ojciec”, jak co roku Parafialny Dzień Chorych. Uczestnicy Dnia Chorych
w czasie Eucharystii mogli przyjąć Sakrament Chorych i na koniec zostali obdarowani śląskim kołaczem.

W sobotę przed Uroczystością Chrystusa Króla, na zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia ksiądz biskup Marek Szkudło poświęcił wizerunek Jezusa Miłosiernego. Jest on zachowując charakterem obrazu Jezusa Miłosiernego wykonany w technice grafiki spójnej jednocześnie ze stylem Stacji Drogi Krzyżowej, co pozwoliło utrzymać jedność estetyki wnętrza naszego kościoła. Od tego momentu dzwon na wieży naszego kościoła oprócz godziny 12.oo i 21.oo, odzywa się też o godzinie15.oo przypominając o Koronce do Miłosierdzia Bożego.     

 

We Mszach świętych niedzielnych (łącznie z Mszą świętą w sobotę i w Szpitalu) uczestniczyło w tym roku średnio 420 wiernych, to mniej więcej podobnie jak rok temu, (co stanowi tylko nieco ponad 20% tych, którzy w niedzielnej Mszy świętej uczestniczyć powinni), z czego ponad 282 osób przyjęło w niedzielę Komunię świętą, (to jest ponad połowa uczestniczących). W tygodniu zaś we Mszach świętych uczestniczyło średnio ponad 100 Parafian, a do Komunii świętej przystąpiło 83 osób, to jest 80% uczestniczących.

 

W tym roku mieliśmy w kościele i w Szpitalu, podobnie jak w latach poprzednich, prawie 100 wolnych intencji Mszalnych. Zanika, i niestety jest to tendencja stała, zwłaszcza
u Parafian w średnim i młodym wieku, potrzeba ofiarowania Mszy świętych – za swoich bliskich zmarłych, za siebie, z okazji rocznic ślubów czy urodzin.

 

W dalszym ciągu bolączką życia religijnego naszej Parafii mała, nawet malejąca,
w porównaniu z rokiem ubiegłym, liczba uczestniczących w niedzielnej Mszy świętej! Można powiedzieć, że uczestniczący w niedzielnej Mszy świętej są mniejszością. Ten grzech obojętności na niedzielną Mszę świętą niech w dalszym ciągu będzie przedmiotem naszej osobistej i ogólnoparafialnej modlitwy. To też polecam żarliwej modlitwie wszystkich Parafian, szczególnie naszemu Bractwu Różańcowemu i naszym chorym!

 

            Co miesiąc gromadzimy się na Apelu Jasnogórskim, na który przyjeżdżają też wierni z sąsiednich parafii; co tydzień gromadzi nas środowa Nowenna do MBNP, a od maja do października Nabożeństwa Fatimskie.

 

Dzięki wsparciu sprzymierzeńców i ofiarodawców, możliwe jest stałe, coroczne dofinansowywanie przez parafię wyjazdów na rekolekcje ministranckie, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szopienice”, przygotowanie nagród za uczestnictwo w Roratach. Podobnie, jak w latach ubiegłych i w tym roku mogliśmy przygotować paczki dla chorych Parafian i ministrantów, i świątecznie obdarowywać starszych Parafian. Przez cały rok parafia nasza finansuje szkolne obiady dla kilkorga dzieci, uczniów naszej szkoły, dopłaca kilku rodzinom do czynszów i dwom studentom do czesnego za studia, realizuje najuboższym recepty na lekarstwa i codziennie rozdaje żywość potrzebującym.

 

Cieszymy się skromnym gronem ministrantów, Bractwem Różańcowym i Chórem.

 

 

Od lat sami decydujemy, na jaki cel zostanie przekazana część naszego podatku. Wielu z nas przekazuje 1% swojego podatku na rzecz Caritas naszej Archidiecezji.

 

Ważnym wsparciem budżetu parafii są comiesięczne specjalne, kopertowe ofiary składane na potrzeby kościoła. W roku ubiegłym w ten sposób wspierało swoją parafię 17 osób i rodzin. Tym serdeczniejsze Bóg zapłać tym, którzy wytrwale wspierają swoją parafię tą specjalną, ofiarnością.

 

Według ubiegłorocznej kolędy na terenie parafii mieszka około 2. 500 katolików.

Chrzest w tym roku przyjęło 32 dzieci (o 12 więcej niż rok temu) (13 chłopców i 19 dziewczynek), w tym 18 dzieci pochodziło z małżeństw sakramentalnych, a 7 ze związków cywilnych, 6 konkubinatów i jedno panieńskie.

 

Sakrament małżeństwa zawarło 5 par (podobnie jak rok temu). W tym roku z comiesięczną Spowiedzią i Komunią świętą byliśmy nieco 90 razy (to znów mniej niż rok temu). Zanika praktyka korzystania przez chorych i starszych z comiesięcznej Spowiedzi i Komunii świętej. Zachęcamy rodzinę, sąsiadów by podpowiedzieli, zachęcili do korzystania z tej comiesięcznej, jeśli siły i zdrowie nie pozwalają już obecność w kościele. 

 

W kościele i Szpitalu rozdzielono ponad 25.000 Komunii świętych, a to jest mniej więcej na tym samym poziomie, co rok temu. I to jest powód do radości i zadowolenia.

 

Na miejsce wiecznego spoczynku z naszego kościoła odprowadziliśmy z naszego kościoła 18 zmarłych (to 4 mniej niż rok temu) (10 mężczyzn i 8 kobiet), Kilkoro naszych Parafian zostało odprowadzonych na cmentarz z kościoła świętej Jadwigi w Szopienicach
i świętego Antoniego w Dąbrówce Małej.

 

Cieszymy z obecności w naszej parafii księdza Aleksander Wojtali i dziękujemy za każdą duszpasterska pomoc.

 

W tym roku, oprócz wspomnianych już wyżej prac, zrealizowaliśmy jeszcze kilka bardzo ważnych inwestycji.

Nasza Droga Krzyżowa została uzupełniona o kolejne dwie Stacje. Pozostały do wykonania dwie ostatnie Stacje, co jak Pan Bóg pozwoli będzie możliwe przed Wielkim Postem, tak ażeby na pierwszym Nabożeństwem Drogi Krzyżowej mogła być ona poświęcona. Wyposażyliśmy nasz kościół w nowoczesne, cyfrowe nagłośnienie, co pozwoliło zastąpić przeszło dwadzieścia głośników tylko czterema jednocześnie znaczenie podnosząc wyraźność i czystość słyszanych słów i dźwięków. Uzupełniliśmy i unowocześniliśmy oświetlenie doświetlając przestrzeń sprawowania liturgii i ścianę ołtarzową. Wszystkie ławki w kościele przeszły gruntowny remont. Wzmocniona został ich konstrukcja, wymienione wszystkie siedziska na szersze i stabilniejsze i wyłożone tapicerką, co poprawiło tak ich estetykę, jak wygodę siedzenia. Rozpoczęliśmy gruntowny remont głównych schodów prowadzących do kościoła. Drugi etap tego remontu przewidziany jest na wiosnę. Przygotowana też została i założona nowa poręcz na tychże samych schodach.               

 

 

Serdeczne Bóg zapłać za każdą modlitwę, życzliwość, dobre słowo i uśmiech.

 

Bóg zapłać za każdą ofiarę i materialne wsparcie parafii, i o tę życzliwą ofiarność serdecznie proszę, szczególnie z przeznaczeniem na przygotowywane kolejne etapy prac przy przebudowie i upiększaniu wnętrza naszego kościoła. Dziękuję serdecznie niezawodnej przeszło 20 osobowej grupie Parafian wspierających parafię darem pracy i poświęconego czasu, dbałością o czystość kościoła i jego obejście, o jego kwiatowy wystrój, o budowanie stajenki i Bożego Grobu, strony internetowej parafii, przygotowywanie Wiadomości Parafialnych, dbałość o czystość strojów liturgicznych i obrusów. Bóg zapłać za bieżące sprzątanie kościoła i jego przygotowywanie na każdą niedzielę dla nas wszystkich. Jest to zaangażowanie nie do przecenienia. I o ten dar pracy serdecznie proszę.

 

Bóg zapłać wszystkim dbającym o intencje Mszalne w I czwartki, piątki i soboty miesiąca, czcicielom świętego Antoniego i świętego Józefa, Niepokalanego Serca Maryi, Bractwu Różańcowemu i wdowom. To dar nieoceniony. Bóg zapłać Radzie duszpastersko – gospodarczej, Bractwu Różańcowemu za wytrwały dar modlitwy; Chórowi, jego Pani Dyrygent, ministrantom. Dzięki serdeczne wszystkim współpracownikom, Panom organistom i kościelnym, Paniom prowadzącym nasze gospodarstwo domowe, Pani katechetce.

 

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim Przyjaciołom naszej Parafii, naszym dobrodziejom, darczyńcom i ofiarodawcom spoza parafii. Bez ich stałego, wieloletniego już wsparcia
i pomocy wszystkie nasze dotychczasowe przedsięwzięcia, remontowe i inwestycje byłby niemożliwe do zrealizowania. Naszą wdzięczność wzmacniamy Mszą świętą odprawianą
w ich intencji zawsze w pierwsza niedzielę miesiąca. Bóg zapłać Zarządowi Miasta
i wszystkim podległym mu instytucjom. Bóg zapłać życzliwym nam firmom, instytucjom
i osobom prywatnym. Wszystkim Parafianom serdeczne Bóg zapłać!

 

Wszystkich, których w jakikolwiek sposób obraziłem, bądź poczuli się przez mnie urażeni czy skrzywdzeni i żywią urazę – serdecznie przepraszam!

Piotr Brząkalik

proboszcz