Rozpoczęliśmy przygotowania kolejnego etapu prac w naszym kościele
przy wymianie posadzki w całej przestrzeni pod chórem,
to 1/3 powierzchni kościoła na taką, jaka ma być w całym kościele.
To duże wyzwanie organizacyjne, technologiczne i wykonawcze.
Polecamy ten wysiłek modlitwie i życzliwości.

Zdjęcia z trwających prac TUTAJ.