Fotograficzna ilustracja prac zabezpieczających przed powiększającymi się i postępującymi

pęknięciami na styku attyki z płytą dachową kościoła przez opasanie kościoła na całym jego obwodzie specjalną stalową objemką

zakotwiczoną wewnątrz przestrzeni między dachowej dla zatrzymania dalszego postępu tych pęknięć.

TUTAJ