32 201 98 96 | kom. 573 057 165 szopienice.mbnp@katowicka.pl

Krótka historia parafii

Rzymskokatolicka Parafia
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
ul. Siewna 25

40-339 Katowice – Szopienice
tel. (032) 201-98-96  fax 35-69-791

e – mail: mbnp(na)katowice.opoka.org.pl

NIP 954-24-12-270  Regon: 040086230
PKO BP S.A. VI o/ Katowice,
Nr 27 1020 2313 0000 3702 0020 5963

Katowice, 13. 06. 2003

Pomysł budowy kościoła na Borkach pojawił się już w 1957 roku. 25 marca tego roku zebrał się w parafii św. Jadwigi w Szopienicach Komitet Budowy Kościoła w składzie: ks. Prob. Józef Thiele, ks. Dziekan Maksymilian Wojtas, ks. Piotr Sopora, Jan Spałek, Emanuel Adamik, Jerzy Gawor i Roman Kalinowski.

04 czerwca 1957 roku uzyskano lokalizację, a w końcu września zakupiono grunt po jego budowę.

13 maja 1958 roku postawiono krzyż na placu budowy, przy którym odprawiano Nabożeństwa Majowe i Msze św. w niedziele. 31 maja wybudowano przy krzyżu małą, drewnianą kapliczkę. 12 czerwca tego roku Kuria Diecezjalna erygowała tę kapliczkę jako „Oratorium Publicum” pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Pierwsza sumę odpustową odprawiono 22 czerwca 1958 roku, uczestniczyło w niej około 5.000 wiernych. Rozpoczęto jej rozbudowę. W lipcu 1958 roku ówczesne władze uznały tę budowę za nielegalną domagając się rozebrania kaplicy. Księdza Soporę karano grzywną, grożono więzieniem, pozbawiono stanowiska nauczyciela w szkole. Nie pomogło nawet pismo do I Sekretarza PZPR Władysława Gomułki, osobiście dostarczone przez delegacje parafian.

Prowizoryczna kaplicę zaczęto stale rozbudowywać nazywając ją kościółkiem. Mijały lata. Tutejsza społeczność zezwolenie na budowę kościoła otrzymała dopiero w maju 1979 roku, po przeszło 20 latach od rozpoczęcia starań. 25 maja 1980 Bp Herbert Bednorz erygował tu nową parafię.

Dolny kościół poświęcił Bp Herbert Bednorz 18 września 1983, równo 20 lat temu. Po wybudowaniu i oddaniu do użytku dolnej części kościoła wielu parafian powątpiewało w celowość budowania górnej części kościoła. Kościół był, bowiem zaprojektowany w czasie, kiedy w planach było powstanie w Borkach dużego osiedla mieszkaniowego. Z wielkim wysiłkiem budowę kontynuowano i 28 czerwca 1987 roku Ks. Abp Damian Zimoń konsekrował górny kościół.

W tym roku mija 45 lat od postawienia krzyża i odprawienia pierwszej Mszy św. na placu przeznaczonym pod budowę kościoła na Borkach. Z tej okazji chcemy, żeby Ks. Arcybiskup poświęcił nowy krzyż misyjny, dotychczasowy wymaga bowiem już wymiany, a także symbolicznie odsłonił tablicę, wykonaną z czarnego szwedzkiego granitu, z napisem: „W latach 1958 – 1983 stała tu kaplica nazywana starym kościołem” przygotowaną na pozostawionym fragmencie posadzki z dawnej kaplicy. W tym roku mija też równo 20 lat jak ją rozebrano i przekazano na Giszowiec, a służyła ona tutejszej społeczności jako kościół równo 25 lat.